PGD Kamnik
0
Vozil
0
Intervencij
0 +
Članov

Servis gasilnih aparatov

Servis gasilnih aparatov

Nudimo vam servis gasilnikov TOTAL, PASTOR, ITPP (FIPIS), GLORIA, GALLUS.
Več informacij

Izvajanje požarnih straž

Izvajanje požarnih straž

Nudimo izvajanje požarnih straž ob posebnih dogodkih, vzdrževalnih delih, vročih delih.
Več informacij

Pregledi hidrantov

Pregledi hidrantov

Nudimo preglede hidrantnega omrežja, hidrantnih omaric, meritve pritiskov ter pretokov hidrantnega omrežja.
Več informacij

Lokacija

Kontakt

Prijava dogodka

112

Dežurni Gasilec

(01) 831 12 23

Elektronska pošta

[email protected]

Servis gasilnih aparatov

Izvajamo servis gasilnikov programa TOTAL, PASTOR, ITPP (FIPIS), GLORIA, GALLUS.

Servis gasilnika je pri novem gasilniku potreben po 2 letih, v nadaljnem pa na vsako leto.

Z nami lahko podpišete tudi pogodbo, kjer vam samodejno pridemo pregledati in servisirati vse gasilnike, pred tem pa vas seveda pokličemo za uskladitev datuma in ure. Gasilnik lahko pregledamo na vašem naslovu, izjemoma če je gasilnik poškodovan ali aktiviran pa ga odpeljemo v gasilski dom in vam ga pripravljenega za uporabo vrnemo v najkrašem možnem času.

Po dogovoru vam dostvimo in ustrezno namestimo tudi gasilnike za vozila, industrijske in stanovanjske objekte. Pooblaščeni smo za servisiranje gasilnikov s strani Uprave RS za zaščito in reševanje s pooblastilom št. 8450-14/2011-2.

Izvajanje požarnih straž

Požarna straža predstavlja fizično izvajanje požarno-preventivnih postopkov pred, med in po večjih javnih prireditvah, izvajanju vročih del oz. aktivnosti, ki lahko povzročijo požar in se izvajajo v prostoru, ki za to ni posebej prilagojen. Požarno stražo je treba izvajati povsod tam, kjer obstaja velika nevarnost za nastanek požara ali eksplozijo in v objektih, kjer se zadržuje veliko število oseb. Zahteve za izvajanje požarne straže opredeljuje Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07- uradno prečiščeno besedilo).

Glede na določila 37. člena omenjenega zakona mora požarno stražo organizirati:

  • kdor pretaka količne nad 5 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov;
  • kdor vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila;
  • prireditelj javnega shoda ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije;
  • lokalna skupnost, lastnik oziroma upravljalec gozda ali drugega zemljišča, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.
V primeru, da potrebujete požarno stražo, nas lahko kontaktirate na e-poštni naslov: [email protected]

Pregledi hidrantov

Opravljamo:

  • preglede hidrantnih omaric
  • preglede vseh vrst hidrantov
  • meritve pritiskov ter pretokov hidrantnega omrežja
  • izdelava poročil o meritvah, ustreznosti hidrantov, hidrantnih omrežij

Pooblaščeni smo za preizkušanje hidrantnih omrežij s strani Uprave RS za zaščito in reševanje s pooblastilom št. 8450-15/2011-2

V primeru,da potrebujete katero od zgoraj naštetih storitev, nas lahko kontaktirate preko e-pošte na: [email protected]